ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme, aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3 üncü maddesi uyarınca “İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş.” ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizde güncel şekilde yer almakta olup tekrarla;

 

 1. SATICI : İstanbul Turizm ve Otelcilik Ş. (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Unvan : İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ Adres : İTFAİYE CADDESİ NO:44 ZEYREK-FATİH-İSTANBUL Vergi Dairesi & No : BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D / 4810040881

Ticaret Sicil No : 826639-0 Telefon : 0 212 5212161

E-posta : info@zeyrekcinilihamam.com Mersis No : 9661843256375342

 1. ALICI........................................ (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

Adı - Soyadı/Unvanı :

Adres :

Telefonu :

E-posta :

T.C. Kimlik No:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 1. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: Satıcı’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: Satıcı ve Alıcı’yı,

SÖZLEŞME: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL/ÜRÜN : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

3. KONU

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ/ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

 • Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince
 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı sitede gösterilmiştir.
 • Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ürün Adı                  Ürün Miktarı                        Satış Bedeli (KDV dahil )    Toplam Tutar (Kdv dahil)

ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi

Teslim Edilecek Kişi Telefon No:

Fatura Adresi :

Kargo/Teslimat Ücreti :

Teslim Tarihi :

 

5.  FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan Adres

Telefon Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

6.  GENEL HÜKÜMLER

 • Alıcı , Satıcı’nın Web sitesine üye olarak ve/veya bilet alım , ürün alım , hizmet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Mesafeli Satış Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Politikasını okuduğunu, anladığını ve içeriklerini aynen kabul ettiğini onaylar. Ayrıca, Satıcı ’nın web sitesinden ürün ya da hizmet satın alarak ve siparişini onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunu kabul eder. Ayrıca, siparişini onaylayarak; bilet, ürün ya da hizmet satın almadan önce;
 1. Satıcı ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini,
 2. satın aldığı bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları ,
 3. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini ,
 4. uyuşmazlık konusunda başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine dair sözleşmesel bilgileri ,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan ; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmede belirtilen diğer hallerde cayma hakkının olmadığını, ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğini yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt
 • Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 • Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik
 • Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt
 • Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt
 • Alıcı, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
 • Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.
 • Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
 • Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’ nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link Bu linkler Alıcı’ ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
 • İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’ yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı ’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

7. BİLET SATIŞI İLE İLGİLİ ŞART VE KOŞULLAR

 • Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt Satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha farklı bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesi yapılmaksızın veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, yetkililerce bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.
 • Bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edildiği tespit edilirse , bilet alımı ister birden fazla kart kullanılarak, isterse de aynı hanenin üyelerinin kart kullanımları ile gerçekleştirilsin, İstanbul Turizm ve Otelcilik Ş., satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Biletler, internet aracılığıyla satılır. Biletler tükenebilir, satışa kapanabilir ya da ilave biletler yeniden satışa açılabilir.
 • Alıcı satın aldığı biletler için teslimat şekli olarak “kurye” seçeneğini seçerse, teslimatta sorun yaşamamak adına adres bilgisinin ve teslimatı alacak kişinin bilgilerinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Kurye bedeli, satın alma işlemi sırasında “kurye bedeli’’ şeklinde bilgilendirilmek kaydı ile Alıcı’nın kredi kartından tahsil edilir. Alıcı’nın teslimat bölgeleri haricinde bir teslimat adresi vermesi durumunda teslimat yapılamamaktadır. Teslimat sırasında Mail Order Talep Formu veya Teslimat Formu imzalatılabilir.
 • Biletlerin kontrol ve muhafaza yükümlüğü Alıcı’ya Biletlerin, doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceği unutulmamalıdır ve biletlerin güvenli bir yerde saklanması gerekmektedir. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı Satıcı hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Kural olarak, tüm bilet satışları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15

(g) maddesine istinaden satın alınan biletlere dair cayma hakkı bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Satıcı ’nın kendi kararı ile iade hallerinde ise ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret iadesi ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bu kapsamda Satıcı hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Ayrıca idari ve adli makamlarca alınacak olan yerel veya yurt genelini ilgilendiren tüm tedbir kararları sebebiyle veya pandemi ve salgın süreçleriyle ilgili tesisin ve biletlerin kullanılamaması halinde dahi Alıcı’nın bilet bedelinin iadesi veya tenzili yönünde bir talep hakkı bulunmamaktadır.

Bu konuda kendi kararı ile bir indirim, iade veya iyileştirme kararı alırsa, uygun vasıtalar ile Alıcı’ya bildirilecektir.

 • Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları, Satıcı’nın kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birinin ihlal edilmesi ya da hasara, rahatsızlığa yol açılması, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışların sergilenmesi durumunda ,Satıcı, ilgiliyi tesis alanının dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir. Alanda, güvenliği sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, Satıcı güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına Alıcı kişisel bilgilerini Satıcı paylaşılmasını istemez ise, Satıcı’ nın alıcıya bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlanmadan ve bilet satın alınmadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikasını ve Kişisel Veriler Politikasını ” dikkatlice okuması gerekmektedir. Alıcı’nın kişisel bilgilerini Satıcı ile paylaşmak istemeyişi nedeni ile, Alıcı’ya bilet satışı yapılamayacak olması durumunda Satıcı sorumlu olmayacaktır.
 • Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Satıcı’nın belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır.
 • Satıcı, evcil hayvanların alana sokulmasını yasaklama hakkına
 • Satıcı, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklama hakkına sahiptir.
 • Satıcı, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.
 • Satıcı, herhangi bir bileti indirimli, indirimsiz satma veya hiç satmama hakkını saklı
 • Satıcı, satılan biletlerin, başka kişilerle paylaşıldığını tespit etmesi durumunda tekrar bilet satmama hakkını saklı tutar
 • İstanbul Turizm ve Otelcilik Ş., bilet üzerinde yazılı bedel ve ilgili hizmet bedeli dışında, biletlere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Alıcı, Satıcı’nın sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, Satıcı’yı sorumlu kabul etmeyeceğini önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, Alıcı’nın önceden onayı alınmak kaydıyla Alıcı’ya gönderilebilir. Ayrıca, Alıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahiptir. Buna karşın, Alıcı kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için Alıcı’dan ayrıca onay alınmayacaktır.
 • İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, Satıcı dataları tarafından saklanmakta olup, Alıcı dilerse, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilir. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının Alıcı tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkan sağlanmaktadır. Alıcı’nın sözleşmeye erişimi, siteye erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam
 • Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, Alıcı ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartlarını açıkça görmektedir. Dolayısı ile Alıcı bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılır, bundan dolayı Alıcı siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemelidir.

7.18-Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş.; bileti satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında Alıcı’ya ön bilgilendirme yapıldığını kabul etmiş sayılacağını ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu kabul eder

 

8.  CAYMA HAKKI

 • Alıcı; mesafeli sözleşmenin mal/ürün satışına ilişkin olması durumunda, malın/ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
 1. kişiye veya Alıcı’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu,
 3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi

 

 1. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal

 

9.  CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Web sitesinden satın alınan müze bileti ve hamam hizmetlerinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (g) maddesine istinaden cayma hakkı yoktur.

 

10.  YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedeftir.Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, siteden bilet , ürün ya da hizmet satın alan Alıcılar, olası sorunları ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebilir. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğu da kabul edilmektedir.